Main Menu
หน้าแรก
ผู้บังคับบัญชา
งานอำนวยการ
งานสอบสวน
งานป้องกันปราบปราม
งานจราจร
งานกิจกรรม
 บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสร้องเรียน ร้องทุกข์
ข้อมูลสำหรับ แจ้งการชุมนุม
ข้อมูลคู่มือำหรับ ประชาชน
ข้อมูลคนหายและศพนิรนาม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

วันนี้ ( 3 มิ.ย. 65 ) เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร ผกก.สภ.ทองแสนขัน , พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เขียวไทร รอง ผกก.ป.สภ.ทองแสนขัน , พ.ต.ท.พันธ์เทพ เอี่ยมสกุลนิล สวป.สภ.ทองแสนขัน พร้อมด้วย นายอำเภอทองแสนขัน , สาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน , โรงพยาบาลทองแสนขัน , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าค่าย , พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย , กำนันตำบลป่าคาย , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังปรากฏ , ชาวบ้านบ้านวังปรากฏ และชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.ทองแสนขัน โดยมีนางณิรดา พรมสุวรรณ นายอำเภอทองแสนขัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

- และร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ

- ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของผู้นำชุมชน ประชาชน ที่เข้าร่วมพิธีการ ตร.

 
คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการปฎิบัติงานสำหรับตำรวจ (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6)
จริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวศ.2553 

 

 

 

 
ผู้กำกับการ สภ.ทองแสนขัน
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร

 

 

สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน 229 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

โทรศัพท์ 055-418202 โทรสาร 055-418202